هدف برنامه مرور و جمع بندی نوروز 98 دروس ، بر پایه اولویت دروس پایه میباشد.
این برنامه در 2 بازه 6روزه و7روزه برنامه ریزی شده است و برای دانش آموزانی که می خواهند در آزمون قلم چی شرکت کنند در این برنامه نوروزی اصل براساس دروس پایه برنامه ریزی شده است که با این برنامه مباحث پایه (مغناطیس.القا.جاری مدار.الکتریسیته ساکن.کاروانرژی)در دو دوره مرور خواهد شد.
در برنامه جمع بندی نوروز 98 نوروزی در روزهای 5شنبه و جمعه مباحث بیشتری را دربرنامه گنجانده شده است.
برنامه کاملا شناور می باشد که در این برنامه براساس مباحث برنامه ریزی شده است که هرکس براساس نیاز خود زمان بگذارد و مباحث را مرور کند و جمع بندی نهایی را انجام دهد.
حال براساس توانایی هایتان این مباحث را انتخاب کنید.
روی کدام مباحث می خواهید بیشتر زمان بگذارید؟
سعی بر این است که مهمترین و ضروری ترین مبحث ها را برای جبران درعید انتخاب کنید.
بیشتر زمان خود را روی مباحثی که ناقص یاد گرفتید یا نیاز به تلاش بیشتری دارید بگذارید.بیشتر روی تست و سوالات تمرکز کنید.
برعکس خوانها بیشتر تست حل کنید.
از روی کارنامه هفتگی خود که از آموزشگاه دریافت می کنید ،نزده و نادرست های خود را در اولویت قرار دهید و مباحث نیاز به تلاش خود را ردیابی کنید و روی آن مباحث بیشتر تست حل کنید.
بقیه زمان خود را روی مباحث که نسبتا مسلط هستید را نیز فراموش نکنید آن مباحث را نیز حتما با حل تست های سراسری و قلم چی در حد تسلط نگه دارید.(بازیابی)
که ما در dvd با حل سوالات قلم چی یک قدم شمارا به هدف نزدیکتر کردیم.بعد از دیدن dvd زمان برای حل دوباره همان سوالات و علامت دار کردن آن سوالات که نتوانستید حل کنید و در آزمون قلم چی جز نزده و نادرست های شما یود در جزوه علامت بزنید که حتما بارهای دیگر چندین بار حل کنید.
برای خودتان زمان مطالعه هدف گذاری کنید با شناختی که طی یک سال مطالعه ای که از خود دارید با زمان مطالعه که بتوانید آن مباحث را برای این مدت ایام عید برسانید وبرای ایام عید بیشترین زمانی که میتوانید زمان بگذارید.
ایام نوروز 1فرصت بسیار مهم و طلایی می باشد.
پس اول برای خود مباحث برنامه ریزی کنید.
دومین مرحله برنامه ربزی برای ساعت مطالعه می باشد که این برنامه کاملا 1برنامه شخصی میباشد و شمابراساس این برنامه نوروز خود،این برنامه را شخصی سازی کنید.

برنامه ویژه نوروز 98
روزهای یکشنبه تا سه شنبه :27/12/97 تا 28/12/97
روزهای شنبه تا سه شنبه:2/1/98 تا 5/1/98
7/1/98 آزمون قلم چی
روزهای پنجشنبه تا دوشنبه : 8/1/98 تا 12/1/98
روزهای چهارشنبه تا پنجشنبه :14/1/98 تا 15/1/98
16/1/98 آزمون قلم چی

نکته بسیار مهم برای روزهای پایانی سال
حل تست های که در کلاس نرسیدند حل کنند ونواقصی سال می باشد از تاریخ 27 تا 28
بقیه روزهای باقی مانده در دو بازه در نظر گرفته شده است:
دیدن dvd زمان برای حل دوباره همان سوالات و علامت دار کردن آن سوالاتی که قبلا در آزمون ها نتوانستید حل کنید که در هفته دوم نیز حتما آن سوالات را حل کنید.
حل تست برای مباحثی که کم یادگرفتید یا ناقص یاد گرفتید سوال حل کنید
حل آزمون هفتگی سایت آموزشگاه

 

برنامه جمع بندی پایه دوازدهم

تاریخ/ روز مبحث مورد مطالعه منابع مطالعه مراحل مطالعه
دوشنبه 97/12/27 الکتریسیته ساکن و خازن DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن  1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

سه شنبه 97/12/28  مغناطیس و القای مغناطیس  DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 جمعه 98/1/2  الکتریسیته جاری مدار DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 شنبه 98/1/3  فشار و کار و انرژی DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 یکشنبه 98/1/4  الکتریسیته ساکن و خازن و جاری مدار DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 دوشنبه 98/1/5  مغناطیس و القا DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 پنج شنبه 98/1/8  حرکت DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 جمعه 98/1/9  دینامیک DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1– مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 شنبه 98/1/10  موج/ صوت/ الکترومغناطیس DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 یکشنبه 98/1/11  نوسان DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 دوشنبه 98/1/12  اتمی DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 چهارشنبه 98/1/14  هسته ای/ نور هندسی DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 پنج شنیه 98/1/15  گرما DVD آموزشی یا سایت smart  بسته الکتریسیته ساکن و خازن 1- مشاهده DVD یا ویدیو موجود

2- دانلود جزوه جمع بندی و مطالعه آن

3- شرکت در آزمون دوره

 

برنامه جمع بندی پایه یازدهم

 تاریخ  مبحث
 98/1/4  الکتریسیته ساکن و خازن تا ابتدای خازن صفحه 27
 98/1/5  خازن تا ابتدای نیروی محرکه مولد مدارها صفحه 49
 98/1/6  ترکیب مقاومت ها و توان
 98/1/7  مغناطیس تا ابتدای ویژگی های مغناطیس مولد
 98/1/10  ویژگی های مغناطیس مواد و ایستگاه مرور اول
 98/1/11  پدیده القا تا انتهای فصل
 98/1/14  مرور کل الکتریسیته ساکن و خازن
 98/1/15  مرور جاری مدار+ مغناطیس

 

برنامه جمع بندی پایه دهم

 تاریخ  سرفصل ها
 98/1/4 فصل 1 صفحه 26
 98/1/5  فصل 2 تا ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی صفحه 44
 98/1/6  پایستگی تا انتهای فصل
 98/1/7  فصل 3 تا ابتدای شناوری و اصل ارشمیدس
 98/1/10  اصل ارشمیدس و برنولی + مرور فصل 1
 98/1/11  دما و گرما صفحه 91 تا ابتدای دمای تعادل صفحه 108
 98/1/14  دمای تعادل تا انتهای فصل
 98/1/15  مرور کلی کل فیزیک دهم

 

 

برای استفاده بهینه از این برنامه بر روی شرکت در دوره  کلیک کنید

 

مطابق برنامه دوره های موجود در مرکز آموزش هوشمند را انتخاب کرده و سپس با دریافت کد تخفیف و اعمال آن در قسمت مربوطه از درس خواندن در ایام عید لذت ببرید