نام کتاب: فیزیک (2)ـ پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه ـ 111244

پديدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوم 1397

مباحث القا مغناطیس، الکتریسیته ساکن، مغناطیس و کل کتاب یازدهم رشته تجربی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

جهت دانلود مبحث القا مغناطیس اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود مبحث الکتریسیته ساکن اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود مبحث مغناطیس اینجا کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب فیزیک یازدهم تجربی اینجا کلیک نمایید.