روش مطالعه فيزيک امیررضا براتی – رتبه 1 منطقه 2 تجربی

روش مطالعه فیزیک من به این صورت بود که اول درسنامه کتاب کمک درسی را با دقت مطالعه می کردم و بعد تعداد زیادی تست می زدم.

در پایان برای ارزیابی خود، از خودم امتحان می گرفتم.

 

روش مطالعه فیزیک عرفان آبادیفرد – رتبه 1 منطقه 1 تجربی

ابتدا جزوه ی معلم را با بررسی کامل مسائل و تمرین ها می خواندم. سپس روی مسائل پایانی فصل های کتاب درسی تمرکز می کردم؛ چرا که باید به این نکته را در نظر گرفت که سوالات آخر فصل کتاب درسی منبع خوبی برای طراحان تست می باشند.

برای تست زنی اول تست های آزمون سراسری را بدون زمان و سایر تست های تالیفی را زمان دار می زدم و خلاصه های فرمول و روابط هرفصل را از تست ها استخراج کرده بودم. سوالات کتاب کمک آموزشیم را به صورت تیپ محور در دوران جمع بندی برای مرور دوباره حل کردم.

 

روش مطالعه فیزیک آرمان زینالی – رتبه 1 منطقه 3 تجربی

روش مطالعه فیزیک
 

عامل موفقیت در این درس به نظرم تست زیاد است. برای اینکه مفاهیم پایه رو متوجه بشم درس فیزیک اول کتاب درسی رو می خواندم.

بعد مطالب و مثال های کتاب درسی را می خواندم و به آن ها مسلط می شدم.

بعد از مطالعه ی کتاب درسی، شروع به تست زدن می کردم. تست ها را به صورت مضربی حل می کردم تا تست های یک فصل مرور شده و تثبیت شوند.

حین تست زدن هم دفعه ی اول تست زنی ، جواب های تشریحی رو به دقت بررسی می کردم و خودم هم تشریحی حل می کردم تا مطالب و مفاهیم رو دقیق بفهمم.

 

روش مطالعه فیزیک ادیب الماسی – رتبه 4 منطقه 3 تجربی

در درس فیزیک ابتدا درس را می خواندم و بعد 20 تست از هر مبحث را پاسخ می دادم ؛ این 20 تست را به گونه ای انتخاب می کردم که تمام اطلاعات فصل را توسط این 20 تست مرور کرده باشم. بعد از این مرحله کتاب درسی را مو به مو می خواندم. سپس تست های کتاب کمک آموزشی ام را حل می کردم.

 

روش مطالعه فیزیک صدرا بهروزیه – رتبه 6 منطقه 1 تجربی

بالاترین درصد من در کنکور درس فیزیک با 97 درصد است. من بعد از تدریس معلم ، ابتدا کتاب را با دقت زیاد مطالعه می کردم و سؤالات کتاب را حل می کردم. بعد جزوه ی معلمم را می خواندم. سپس متناسب با آن موضوع، تستهای کنکورهای سالهای قبل را حل می کردم تا با سؤالات استاندارد آن مبحث آشنا شوم. بعد تست های سخت را کار می کردم.

کار مؤثر و مفید دیگر من این بود که سؤالات سخت آزمون های آزمایشی را یکجا در کتاب خودم می نوشتم و بعد همه ی آنها را تمرین می کردم.

 

روش مطالعه فیزیک محمد امین جوادی – رتبه 9 منطقه 2 تجربی

 

من در درس فیزیک روش خاصی داشتم که به این شیوه بود: « قبل از شرکت در کلاس های مدرسه، متن درس را از روی کتاب درسی پیش خوانی می کردم و همگام با معلم پیش می رفتم و عجله ای برای پیشی گرفتن از معلم نداشتم.»

یادگیری تشریحی درس ها از نظر من سهم قابل توجهی در پیشبرد ترازم داشت. من پس از مطالعه ی تشریحی درس نامه ها به سراغ تست های کتاب کمک آموزشی می رفتم و با همین روش توانستم فیزیک را در کنکور 100 درصد بزنم.

در درس فیزیک بعد از تدریس دبیر شروع به زدن تست می­ کردم. پس از تست زنی و اشکال گیری، درسنامه ­ی کتاب را می­ خواندم. پس از آن با معلم مان در مدرسه رفع اشکال می کردم. من سعی می­کردم به روش های حل معلممان توجه ویژه داشته باشم.

در آزمون های آزمایشی جمع بندی سعی می­ کردم سوالات نشان دار را حل کنم و بخش هایی از پاسخ نامه را که نشان دار کرده ام را مرور کنم.

 

روش مطالعه فیزیک نرگس اکبری – رتبه 246 منطقه 1 تجربی

این درس روش من برای هر مبحث متفاوت بود؛ چون مباحث متنوعی داشت و تسلط من در مباحث مختلف، متفاوت بود. در مباحث پایه ابتدا کتاب درسی را خوانده و سپس تمرین هایش را حل می کردم .

پس از تست زنی، درسنامه­ ی کتاب کمک آموزشی را می خواندم و تست ها را به صورت مضربی می زدم. در دروس پیش دانشگاهی فقط تست می زدم و نکات تست را یادداشت می کردم.